Motocykl skradziony, ale zarejestrowany

Oświadczenie o kradzieży pojazdu wystarczy do jego wyrejestrowania tylko wtedy, gdy nie jest sprzeczne z innymi ustaleniami.
http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/305189980-Kiedy-oswiadczenie-o-kradziezy-pojazdu-wystarczy-do-jego-wyrejestrowania.html