Zmiany w rozstrzyganiu sporów

10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od chwili przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu.
http://www.rp.pl/Konsumenci/305189961-Zmiany-w-rozstrzyganiu-sporow.html