EUROCASH SA (18/2018) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EUROCASH SA (18/2018) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na nabycie 100% udziałów w podmiocie kontrolującym Mila S.A. - spółki prowadzącej sieć sklepów Mila

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2018

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Eurocash"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 15 września 2017 r., informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. Eurocash otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), w której Prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited z siedzibą w Nikozji ("Domelius"), a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi od Domelius, tj. nad Mila Holding S.A. (dawniej: Grupa 700 market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), Mila S.A. (dawniej: market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.), Investpol 700 Mila spółka akcyjna spółka jawna oraz Koja-Mila spółka akcyjna spółka jawna ("Transakcja").

W momencie uzyskania zgody UOKiK spełniły się wszystkie warunki zawieszające dokonanie transakcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz