MEDIATEL SA (9/2018) Wycofanie propozycji układowych złożonych przez Radę Wierzycieli

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 18 maja 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Wierzycieli spółki zależnej - HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: "HAWE Telekom"), w dniu 16 maja 2018 r. uchwały w sprawie wycofania propozycji układowych, złożonych przez Radę Wierzycieli - Uchwałą z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż ww. uchwała podjęta przez Radę Wierzycieli HAWE Telekom w dniu 16 maja 2018 r. jest nieprawomocna. Zgodnie z przepisem art. 136 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwale.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz