Wypadek na "zielonej szkole" - co powinni wiedzieć rodzice

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Przegląd prasy / Rzeczpospolita
Za szkody, jakich dziecko doznało podczas zajęć, przerw, a także na półkoloniach, wycieczkach czy tzw. zielonych szkołach rodzice mogą domagać się od szkoły odszkodowania i zadośćuczynienia, a nawet renty dla dziecka.
http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/305189959-Wypadek-dziecka-w-szkole-i-poza-terenem-szkoly---co-powinni-wiedziec-rodzice.html