WAWEL SA (2/2018) Deklaracja dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2018

W dniu 18.05.2018 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2017, kwoty 29.995.100,00 PLN (20,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.

Przedmiotowy wniosek zostanie przedłożony Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16 Statutu Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2017 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz