ARCTIC PAPER SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2018 roku na godz. 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: C2.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz