ARCTIC PAPER SA (12/2018) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 czerwca 2018 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2018 z dnia 18 maja 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz