BANK POCZTOWY (7/2018) Zakończenie likwidacji spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 maja 2018 roku otrzymał informację, o tym, iż w dniu 16 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia z rejestru spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie procesu likwidacji spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji. O otwarciu procesu likwidacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku.

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji była spółką w 100% zależną od Banku Pocztowego S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz