FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dn. 16 maja 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2018

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 16 maja 2017 r. wystąpiła omyłka pisarska polegająca na dopisaniu słowa "byłemu" w projektach uchwał nr 12 oraz 13.

W opisie uchwały nr 12 podano:

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, byłemu członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

Powinno być:

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W opisie uchwały nr 13 podano:

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, byłemu członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

Powinno być:

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

Pozostałe informacje przekazane we wskazanym raporcie pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz