LENA LIGHTING SA (6/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

LENA LIGHTING SA (6/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r.

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2018

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 18 maja 2018r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.658.278

- liczba głosów: 14.658.278

- % głosów na ZWZA: 83,36%

- % ogólnej liczby głosów: 58,93%

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

- liczba akcji: 2.800.000

- liczba głosów: 2.800.000

- % głosów na ZWZA: 15,92%

- % ogólnej liczby głosów: 11,26%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz