Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-06-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-06-13 - 2018-06-19

ŚRODA, 13 CZERWCA

10:00 - PwC - Konferencja prasowa

Prezentacja raportu PwC "Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu".

10:00 - ZBP - Konferencja prasowa

Spotkanie poświęcone prezentacji wyników najnowszych badań dot. oczekiwań i oceny usług finansowych przez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

10:00 - ASMGROUP - Konferencja prasowa spółki

Spotkanie na temat przejęcia przez ASM Group i FEZ FIZAN z grupy PFR TFI niemieckiej spółki, która jest trzecim graczem na rynku.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (5/2018)

11:00 - UE - Produkcja przemysłowa (4/2018)

12:00 - TAURONPE - Konferencja prasowa spółki

TAURON tworzy z PFR pierwszy fundusz CVC dla rozwijania innowacji - wydarzenie odbędzie się w trakcie Kongresu IMPACT 2018.

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy miesięczny (4/2018)

14:00 - NBP - Polska - Saldo obrotów towarowych (4/2018)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość eksportu (4/2018)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość importu (4/2018)

14:30 - USA - Indeks cen producentów PPI r/r (5/2018)

20:00 - USA - Prognozy gospodarcze FOMC

20:00 - USA - Stopy procentowe FED (6/2018)

- SEG - Konferencja SEG: Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)

CZWARTEK, 14 CZERWCA

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (5/2018)

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (4/2018)

09:00 - IZFiA - XIII Forum Funduszy Inwestycyjnych

10:00 - Triggo S.A. - Konferencja prasowa

Spotkanie dotyczące działań operacyjnych w zakresie rozwoju i komercjalizacji projektu (opracowanie pojazdu elektrycznego dedykowanego rynkom car-sharing) oraz omówieniu planów spółki Triggo S.A. w zakresie obecności na rynku kapitałowym.

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (5/2018)

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (5/2018)

12:00 - Polskie Inwestycje Technologiczne ASI S.A. - Konferencja prasowa

Przedstawienie modelu biznesowego spółki Polskie Inwestycje Technologiczne ASI S.A. i spółek portfelowych oraz omówienia planów Spółki w zakresie obecności na rynku kapitałowym

13:45 - UE - Stopy procentowe EBC (6/2018)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (5/2018)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - ALIOR - Konferencja prasowa spółki

Wspólna konferencję Alior Banku, Raisin, Mastercard oraz solarisBank podczas konferencji Impact'18

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (4/2018)

PIĄTEK, 15 CZERWCA

11:00 - UE - Bilans handlowy (4/2018)

11:00 - AGORA - Konferencja prasowa spółki

Prezentacja strategii Grupy Agora na lata 2018-2022.

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (5/2018)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (6/2018)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (5/2018)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (6/2018)

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. Obligacje sprzedawane: OK0720/ PS0123/ WZ0524/ WS0428/ WZ0528/ - możliwe inne obligacje typu WS albo IZ. Obligacje odpupowane: PS0718/ OK1018/ WZ0119.

PONIEDZIAŁEK, 18 CZERWCA

10:00 - GUS - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (5/2018)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (5/2018)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (5/2018)

WTOREK, 19 CZERWCA

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (4/2018)

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (5/2018)

10:00 - GUS - Polska - Produkcja przemysłowa (5/2018)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (5/2018)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (5/2018)

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)