PK: odpowiedzą przed Sądem za oszustwa metodą "na policjanta" (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa - PK informuje:

Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom dopuszczającym się oszustw i usiłowania oszustw metodą "na policjanta".

Jak działali sprawcy

Oskarżeni zostali: 26-letni Alan T., 37-letnia Katarzyna K. i 27-letnia Mirela M. Działając wspólnie i w porozumieniu nawiązywali telefoniczny kontakt z późniejszymi pokrzywdzonymi. W rozmowach zapewniali ich, że są funkcjonariuszami Policji i wprowadzali ich w błąd, że działają w ramach akcji policyjnej. Namawiali ich następnie na wyjazd czy wyjście do banków, dokonanie wypłat pieniędzy, bądź też wzięcie pożyczki czy kredytu, a następnie przekazanie środków pieniężnych podstawionej przez sprawców osobie - kurierowi.

Do popełnienia tych przestępstw doszło w październiku i listopadzie 2017 roku na terenie Warszawy, Wałbrzycha i Torunia.

Organizator i inicjator przestępstwa miał tylko telefoniczny kontakt z pozostałymi osobami zaangażowanymi w oszustwa. Kurier otrzymywał wynagrodzenie procentowe, uzależnione od wielkości wyłudzonej kwoty.

W toku postępowania ustalono role, jakie w przestępczym procederze pełnił każdy z oskarżonych. Alan T. był kurierem i przekazywał pieniądze od pokrzywdzonych Katarzynie K. To ona zaproponowała mu taki sposób "zarobkowania". Funkcję kuriera pełniła także oskarżona Mirela M.

Co zarzucono oskarżonym

Alanowi T. prokurator zarzucił popełnienie łącznie 8 przestępstw, wspólnie i w porozumieniu z Katarzyną K. i inną, nieustalona osobą. Przyznał się on do ich popełnienia. Pomiędzy oskarżonym i prokuratorem doszło do uzgodnienia kary. Prokurator skierował wniosek w trybie art. 335 par. 2 kodeksu postępowania karnego wnosząc o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie oskarżonemu kary 2 lat ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, a także orzeczenie obowiązku naprawienia połowy szkody na rzecz każdego z pokrzywdzonych oraz zobowiązanie oskarżonego do podjęcia i wykonywania w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności pracy zarobkowej.

Katarzynie K. prokurator zarzucił dokonanie 11 przestępstw oszustwa na kwotę 163 tysięcy 500 złotych oraz usiłowania oszustwa na kwotę 191 tysięcy złotych. Katarzyna K. działała w warunkach recydywy (art. 64 par. 1 kodeksu karnego).

Mireli M. prokurator przedstawił zarzuty dokonania 2 oszustw na łączną kwotę 24 tysięcy złotych.

Obie oskarżone nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień.

Oskarżone kobiety oczekują na proces pozostając pozbawionymi wolności (odbywają wcześniej orzeczone kary). Natomiast Alan T. był w toku śledztwa tymczasowo aresztowany, a następnie, po uchyleniu tego środka zapobiegawczego, zastosowano wobec niego dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

O sprawstwie i winie oskarżonych rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu. Oskarżonej Mireli M. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zaś Katarzynie K. do 15 lat pozbawienia wolności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/