MSZ: konsultacje z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa - MSZ informuje:

- Jednym z najważniejszych zadań wynikających ze Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021 jest sformułowanie programu promocji Polski na arenie międzynarodowej uwzględniającego pozytywny potencjał wizerunkowy naszego kraju - powiedział wiceminister Andrzej Papierz w Gdyni, otwierając tegoroczne spotkanie konsultacyjne z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Papierz podkreślił, że celem nadrzędnym dyplomacji publicznej i kulturalnej jest uzyskanie wśród partnerów za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu. Jednocześnie zauważył, że wyzwaniem, przed którym stoi obecnie polska dyplomacja, jest przełożenie najważniejszych treści dotyczących naszej historii, dziedzictwa kulturowego i religijnego jako czynnika tożsamości narodowej na język współczesnego odbiorcy, zrozumiały w różnych kręgach cywilizacyjnych i kulturowych. W tym procesie istotne znaczenie ma też zrozumienie i szacunek dla innych kultur i tradycji. - Taka dyplomacja, skierowana do zagranicznego odbiorcy - instytucji, organizacji i społeczeństw, stanowi warunek sine qua non dla tradycyjnej dyplomacji - dodał.

Wiceszef MSZ wyraził także nadzieję, iż poprzez swoją aktywność - prowadzoną profesjonalnie, z pokorą i gotowością do dialogu - polskie placówki dyplomatyczne będą współkształtowały pozytywny wizerunek Polski za granicą oraz jej obecność i zaangażowanie w rozmaitych strukturach międzynarodowych. - Projekty i kampanie realizowane przez polskie placówki wspólnie z partnerami w kraju i za granicą przyczynią się do budowania silnej pozycji Polski oraz postrzegania nas jako profesjonalnych partnerów - zauważył wiceminister. W tym kontekście wskazał również na konieczność bliskiej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Adama Mickiewicza

Zaproszony do udziału w konsultacjach sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podkreślił, że Polska w ramach dyplomacji publicznej i kulturalnej nie ma lepszego produktu eksportowego niż polska kultura. - Skuteczna polityka historyczna musi być oparta o trwałe instytucje w Polsce, m.in. Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej, ostatnio powołane nowe Muzeum Getta Warszawskiego, czy też Muzeum Historii Polski - zauważył wiceminister. Obecny podczas wydarzenia prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek stwierdził z kolei, że miasta odgrywają coraz większą rolę w promocji Polski i kształtowaniu pozytywnego wizerunku państwa na świecie. - Miasta budują swój wizerunek poprzez kulturę, co powoduje, że stają się elementem dynamicznego rozwoju kraju - dodał.

W spotkaniu w Gdyni udział biorą dyrektorzy? Instytutów Polskich i przedstawiciele Ambasad oraz Konsulatów Generalnych RP. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiego Radia dla Zagranicy, TVP oraz innych instytucji ważnych w działaniach dla dyplomacji publicznej i kulturalnej. Celem konsultacji jest omówienie planów działań w ramach promocji Polski poza granicami kraju i realizacji priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2019 rok.

W programie spotkania zaplanowano m.in. spotkania w formule warsztatowej z udziałem ekspertów w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej, nowych mediów, promocji języka polskiego oraz turystyki, a także specjalistów zajmujących się tematyką dialogu polsko-żydowskiego. Przewidziano również spotkania i rozmowy w Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji oraz Muzeum II Wojny Światowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ zjt/