Netia spłaci 200 mln zł długu i przystąpi do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Netia chce do 22 sierpnia spłacić 200 mln zł zadłużenia i przystąpić do umowy kredytów Cyfrowego Polsatu - podała Netia w komunikacie.

Netia przystąpiła do umowy kredytów Cyfrowego Polsatu, która składa się z kredytu terminowego w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredytu odnawialnego w wysokości do 1 mld zł. Jak podano w komunikacie, przystąpienie przez spółkę do kredytów będzie związane z zaciągnięciem przez Netię zobowiązania do kwoty 1 mld zł na cele związane z działalnością spółki.

W przypadku przekroczenia przez grupę Cyfrowego Polsatu wskaźnika skonsolidowanego długu netto powyżej trzykrotności, Netia będzie musiała udzielić zabezpieczeń spłaty finansowania m.in. udzielić gwarancji i poręczeń, ustanowić zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki oraz ustanowić hipoteki na posiadanych nieruchomościach.

Zarząd spółki podjął również decyzję w sprawie rozwiązania umowy o finansowanie zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, o wartości do 50 mln euro.

W maju Cyfrowy Polsat kupił w wezwaniu 34,66 mln akcji Netii, a Karswell Limited 76 mln akcji. Łącznie kupione akcje stanowią 33 proc. kapitału zakładowego Netii. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Karswell Limited jest Zygmunt Solorz-Żak, który posiada również akcje dające niecałe dwie trzecie głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu. Obecnie Cyfrowy Polsat posiada 43,3 proc. akcji Netii, a Karswell Limited 22,7 proc. (PAP Biznes)

kuc/ gor/