Pocztylion-Arka PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Pocztylion-Arka PTE SA - komunikat

Na podstawie § 17 pkt 2) w związku z § 25 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że na dzień wyceny za 12 czerwca 2018, stwierdzono nieumyślne naruszenie przez Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, w następstwie innych okoliczności, na które Fundusz nie miał bezpośredniego wpływu, skutkujących ulokowaniem aktywów Funduszu w kategorię nie wymienioną w art. 141 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r.

kom abs/