Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 101,97 102,18 -0,21 2018-06-13

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 98,64 98,67 -0,03 2018-06-13

NOVO FIO GOTÓWKOWY 139,46 139,53 -0,05 2018-06-13

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 86,92 87,01 -0,10 2018-06-13

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 223,49 223,70 -0,09 2018-06-13

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 185,30 185,51 -0,11 2018-06-13

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 197,12 197,45 -0,17 2018-06-13

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 176,33 176,79 -0,26 2018-06-13

NOVO FIO AKCJI 192,23 192,81 -0,30 2018-06-13

Subfundusz UniKorona Pieniężny 218,45 218,42 0,01 2018-06-13

Subfundusz UniLokata 121,63 121,63 0,00 2018-06-13

Subfundusz UniKorona Obligacje 347,20 347,11 0,03 2018-06-13

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 183,33 184,82 -0,81 2018-06-13

Subfundusz UniStabilny Wzrost 179,56 179,64 -0,04 2018-06-13

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 332,42 332,42 0,00 2018-06-13

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 135,11 134,82 0,22 2018-06-13

Subfundusz UniKorona Akcje 221,12 221,48 -0,16 2018-06-13

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 112,81 112,75 0,05 2018-06-13

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Sp. 110,44 110,62 -0,16 2018-06-13

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 125,60 125,83 -0,18 2018-06-13

Subfundusz UniAkcje: Turcja 50,41 52,22 -3,47 2018-06-13

Subfundusz UniEURIBOR (EUR) 1198,33 1198,43 -0,01 2018-06-13

Subfundusz UniAktywny Pieniężny 108,50 108,50 0,00 2018-06-13

Subfundusz UniGotówkowy Aktywa Polskie 1025,04 1024,87 0,02 2018-06-13

Subfundusz SGB Gotówkowy 1131,65 1131,54 0,01 2018-06-13

MetLife FIO Akcji kat A 15,32 15,25 0,46 2018-06-12

MetLife FIO Akcji kat E 15,33 15,26 0,46 2018-06-12

MetLife FIO Akcji kat I 15,34 15,27 0,46 2018-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,44 16,42 0,12 2018-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,45 16,43 0,12 2018-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,45 16,43 0,12 2018-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,27 21,26 0,05 2018-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,27 21,27 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,28 21,27 0,05 2018-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,32 7,32 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,32 7,32 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,32 7,33 -0,14 2018-06-12

MetLife FIO Pieniężny kat A 17,01 17,01 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Pieniężny kat E 17,01 17,01 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Pieniężny kat I 17,26 17,26 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,35 10,36 -0,10 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,36 10,37 -0,10 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,36 10,36 0,00 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,44 8,45 -0,12 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,44 8,46 -0,24 2018-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,44 8,45 -0,12 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,89 5,88 0,17 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,89 5,89 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,15 8,14 0,12 2018-06-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,15 8,14 0,12 2018-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,52 16,52 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,62 16,61 0,06 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 8,35 8,33 0,24 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 8,36 8,33 0,36 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 8,35 8,33 0,24 2018-06-12

MetLife Sub Lokacyjny kat A 15,05 15,05 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Lokacyjny kat E 15,06 15,05 0,07 2018-06-12

MetLife Sub Lokacyjny kat I 15,05 15,05 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,95 7,95 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Azjat. A 13,66 13,63 0,22 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Azjatyckich B 13,70 13,67 0,22 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Azjatyckich E 13,68 13,64 0,29 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,49 9,48 0,11 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 9,49 9,48 0,11 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,51 9,49 0,21 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,33 8,32 0,12 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,33 8,31 0,24 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,33 8,31 0,24 2018-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 12,79 12,79 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. I 12,79 12,79 0,00 2018-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 16,53 16,50 0,18 2018-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 16,50 16,48 0,12 2018-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 16,53 16,50 0,18 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,55 13,53 0,15 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,56 13,54 0,15 2018-06-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,57 13,55 0,15 2018-06-12

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,64 10,61 0,28 2018-06-12

Metlife Sub Multistrategia A 9,93 9,94 -0,10 2018-06-12

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,69 8,70 -0,11 2018-06-12

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,54 10,53 0,09 2018-06-12

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,55 10,53 0,19 2018-06-12

Allianz Sub Akcji 146,97 146,27 0,48 2018-06-12

Allianz Sub Akcji Globalnych 132,32 131,91 0,31 2018-06-12

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 142,28 141,69 0,42 2018-06-12

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 104,50 104,22 0,27 2018-06-12

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,44 112,37 0,06 2018-06-12

Allianz Sub Obligacji Globalnych 106,39 106,40 -0,01 2018-06-12

Allianz Sub Obligacji Plus 168,10 168,08 0,01 2018-06-12

Allianz Sub Pieniężny 154,32 154,29 0,02 2018-06-12

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 141,57 141,39 0,13 2018-06-12

Allianz Sub Selektywny 97,34 96,87 0,49 2018-06-12

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 130,25 130,07 0,14 2018-06-12

Allianz Sub Surowców i Energii 102,48 102,57 -0,09 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 97,22 97,67 -0,46 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 100,58 100,90 -0,32 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,35 99,35 0,00 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 108,41 108,33 0,07 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global Investment Grade 99,64 99,65 -0,01 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 99,99 100,00 -0,01 2018-06-12

Allianz SFIO PIMCO Income 104,84 104,92 -0,08 2018-06-12

Arka BZWBK Akcji Polskich 35,48 35,37 0,31 2018-06-12

Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy 41,90 42,02 -0,29 2018-06-12

Arka Platinum Dynamiczny 43,10 43,03 0,16 2018-06-12

Arka Platinum Stabilny 64,12 64,05 0,11 2018-06-12

Arka BZWBK Obligacji Europejskich 79,54 79,51 0,04 2018-06-12

Arka BZWBK Obligacji 21,73 21,70 0,14 2018-06-12

Arka BZWBK Gotówkowy 30,42 30,41 0,03 2018-06-12

Arka BZWBK Akcji Tureckich 30,53 30,95 -1,36 2018-06-12

Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu 32,23 32,17 0,19 2018-06-12

Arka BZWBK Zrównoważony 30,95 30,88 0,23 2018-06-12

Arka Platinum Konserwatywny 64,41 64,36 0,08 2018-06-12

Arka BZWBK Obligacji Korporacyjnych 62,96 62,96 0,00 2018-06-12

Arka BZWBK Akcji Małych i Średnich Spółek 54,71 54,63 0,15 2018-06-12

Arka Prestiż SFIO Akcji Polskich 1463,03 1459,38 0,25 2018-06-12

Arka Prestiż SFIO Akcji ŚiWE 1135,59 1143,56 -0,70 2018-06-12

Arka Prestiż SFIO Obl. Skarbowych 1379,97 1378,30 0,12 2018-06-12

Arka Prestiż SFIO Obligacji Korp. 1340,90 1340,86 0,00 2018-06-12

Arka Prestiż SFIO Gotówkowy 1084,55 1084,21 0,03 2018-06-12

Arka Prestiż Akcji Europejskich 1280,34 1272,95 0,58 2018-06-12

Arka Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1029,25 1022,42 0,67 2018-06-12

Credit Agricole Akcyjny FIO 136,22 135,85 0,27 2018-06-12

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 195,50 195,13 0,19 2018-06-12

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 253,11 252,80 0,12 2018-06-12

Credit Agricole Lokacyjny FIO 131,78 131,76 0,02 2018-06-12

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 93,12 93,46 -0,36 2018-06-12

Aviva Investors Oszczędnościowy 99,83 99,23 0,60 2018-06-12

Aviva Investors Depozyt Plus 180,04 179,99 0,03 2018-06-12

Aviva Investors Obligacji 233,13 232,79 0,15 2018-06-12

Aviva Investors Dłużnych Pap. Korp. 131,70 131,72 -0,02 2018-06-12

Aviva Investors Obl. Dynamiczny 148,26 148,07 0,13 2018-06-12

Aviva Investors Depozytowy 104,79 104,74 0,05 2018-06-12

Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 171,89 171,79 0,06 2018-06-12

Aviva Investors Stabilnego Inwest. 273,81 273,26 0,20 2018-06-12

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 125,96 126,02 -0,05 2018-06-12

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 99,60 99,52 0,08 2018-06-12

Aviva Investors Zrównoważony 125,18 124,80 0,30 2018-06-12

Aviva Investors Polskich Akcji 472,85 470,74 0,45 2018-06-12

Aviva Investors Europejskich Akcji 89,90 89,84 0,07 2018-06-12

Aviva Investors Globalnych Akcji 121,53 121,40 0,11 2018-06-12

Aviva Investors Małych Spółek 155,41 155,13 0,18 2018-06-12

Aviva Investors Nowych Spółek 170,24 169,49 0,44 2018-06-12

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. 155,89 154,97 0,59 2018-06-12

Aviva Investors Pieniężny 1477,12 1476,83 0,02 2018-06-12

Aviva Investors Dłużny 1708,96 1706,59 0,14 2018-06-12

Aviva Investors Papierów Nieskarb. 1544,59 1544,67 -0,01 2018-06-12

Aviva Investors Akcyjny 2490,23 2479,48 0,43 2018-06-12

Aviva Investors Sp. Dywidendowych 139,03 138,37 0,48 2018-06-12

DELTA 132,63 132,61 0,02 2018-06-12

GAMMA 256,47 256,53 -0,02 2018-06-12

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 90,50 90,37 0,14 2018-06-12

GAMMA Akcyjny 94,13 93,74 0,42 2018-06-12

GAMMA Aktywny 211,90 211,27 0,30 2018-06-12

GAMMA Globalny Akcyjny 140,06 140,01 0,04 2018-06-12

GAMMA Globalny Obligacyjny 99,39 99,52 -0,13 2018-06-12

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 137,58 137,61 -0,02 2018-06-12

GAMMA Papierów Dłużnych 240,11 240,07 0,02 2018-06-12

GAMMA Pieniężny 192,05 192,09 -0,02 2018-06-12

GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek 102,90 102,64 0,25 2018-06-12

GAMMA Portfel Akcyjny 80,63 80,24 0,49 2018-06-12

GAMMA Portfel Obligacyjny 177,13 177,13 0,00 2018-06-12

GAMMA Portfel Pieniężny 169,66 169,68 -0,01 2018-06-12

GAMMA Stabilny 257,31 256,87 0,17 2018-06-12

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.A) 167,04 167,07 -0,02 2018-06-12

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.B) 167,99 168,02 -0,02 2018-06-12

SIGMA Obligacji Plus 105,66 105,68 -0,02 2018-06-12

OPERA NGO SFIO (4) 14,53 14,50 0,21 2018-06-12

PKO Płynnościowy 11,77 11,77 0,00 2018-06-12

PKO Skarbowy 2179,60 2179,63 0,00 2018-06-12

PKO Papierów Dłużnych Plus 170,39 170,25 0,08 2018-06-12

PKO Papierów Dłużnych USD 101,87 101,82 0,05 2018-06-12

PKO Obligacji Długoterminowych 211,36 211,08 0,13 2018-06-12

PKO Stabilnego Wzrostu 162,01 161,70 0,19 2018-06-12

PKO Strategicznej Alokacji 97,89 97,78 0,11 2018-06-12

PKO Zrównoważony 141,21 140,83 0,27 2018-06-12

PKO Akcji Plus 92,06 91,68 0,41 2018-06-12

PKO Akcji Nowa Europa 108,77 108,52 0,23 2018-06-12

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 259,43 258,30 0,44 2018-06-12

PKO Surowców Globalny 126,70 127,05 -0,28 2018-06-12

PKO Technologii i Innowacji Globalny 274,45 273,01 0,53 2018-06-12

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 220,03 219,80 0,10 2018-06-12

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 99,84 99,87 -0,03 2018-06-12

PZU FIO GOTÓWKOWY 77,89 77,89 0,00 2018-06-12

PZU FIO POLONEZ (dp) 162,56 162,42 0,09 2018-06-12

PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU 61,32 61,32 0,00 2018-06-12

PZU FIO MAZUREK (sw) 127,27 127,39 -0,09 2018-06-12

PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY 74,50 74,27 0,31 2018-06-12

PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 95,29 95,32 -0,03 2018-06-12

PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 47,67 47,41 0,55 2018-06-12

PZU FIO Aktywny Akcji Globalnych 46,71 46,70 0,02 2018-06-12

PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 74,04 73,95 0,12 2018-06-12

PZU SEJF+ 64,46 64,45 0,02 2018-06-12

SUPERFUND AKCJI EUR 180,54 180,81 -0,15 2018-06-12

SUPERFUND AKCJI 772,28 772,36 -0,01 2018-06-12

SUPERFUND AKCJI USD 212,92 213,08 -0,08 2018-06-12

SUPERFUND AKCYJNY 91,11 90,84 0,30 2018-06-12

SUPERFUND ALTERNATYWNY 96,16 96,20 -0,04 2018-06-12

SUPERFUND BLUE EUR 139,82 140,35 -0,38 2018-06-12

SUPERFUND BLUE 598,09 599,54 -0,24 2018-06-12

SUPERFUND BLUE USD 164,89 165,40 -0,31 2018-06-12

SUPERFUND GoldFuture EUR 127,02 127,62 -0,47 2018-06-12

SUPERFUND GoldFuture PLN 543,36 545,15 -0,33 2018-06-12

SUPERFUND GoldFuture USD 149,81 150,40 -0,39 2018-06-12

SUPERFUND GREEN EURO 199,86 201,26 -0,70 2018-06-12

SUPERFUND GREEN 854,93 859,72 -0,56 2018-06-12

SUPERFUND GREEN USD 235,71 237,18 -0,62 2018-06-12

SUPERFUND OBLIGACYJNY 108,73 108,65 0,07 2018-06-12

SUPERFUND PIENIĘŻNY 114,83 114,80 0,03 2018-06-12

SUPERFUND Płynnościowy EUR 382,44 382,88 -0,11 2018-06-12

SUPERFUND Płynnościowy PLN 1635,92 1635,54 0,02 2018-06-12

SUPERFUND Płynnościowy USD 451,03 451,22 -0,04 2018-06-12

SUPERFUND RED EURO 121,51 121,78 -0,22 2018-06-12

SUPERFUND RED 519,75 520,21 -0,09 2018-06-12

SUPERFUND RED USD 143,30 143,52 -0,15 2018-06-12

SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,50 17,63 -0,74 2018-06-12

SUPERFUND TREND BIS POW 74,87 75,29 -0,56 2018-06-12

SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,64 20,77 -0,63 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,18 17,30 -0,69 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,51 73,91 -0,54 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,27 20,39 -0,59 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,12 17,23 -0,64 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,22 73,62 -0,54 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 20,19 20,31 -0,59 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,90 17,02 -0,71 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,31 72,71 -0,55 2018-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 19,94 20,06 -0,60 2018-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,03 22,18 -0,68 2018-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy 94,22 94,74 -0,55 2018-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,98 26,14 -0,61 2018-06-12

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,33 145,10 0,16 2018-06-12

BNP PARIBAS FIO AKCJI 147,73 147,20 0,36 2018-06-12

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 128,26 128,16 0,08 2018-06-12

ESALIENS Pieniężny(A) 273,65 273,61 0,01 2018-06-12

ESALIENS Obligacji (A) 285,08 284,85 0,08 2018-06-12

ESALIENS Senior FIO (A) 289,15 288,81 0,12 2018-06-12

ESALIENS Strateg (A) 215,16 214,42 0,35 2018-06-12

ESALIENS Akcji (A) 378,34 378,03 0,08 2018-06-12

MILLENNIUM Akcji Sub 205,28 204,58 0,34 2018-06-12

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 153,78 153,36 0,27 2018-06-12

MILLENNIUM Depozytowy Sub 184,10 184,11 -0,01 2018-06-12

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 94,90 94,63 0,29 2018-06-12

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 108,35 108,42 -0,06 2018-06-12

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,77 142,51 0,18 2018-06-12

Noble Fund Akcji 135,02 134,79 0,17 2018-06-12

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 106,53 106,71 -0,17 2018-06-12

Noble Fund Global Return 129,47 129,45 0,02 2018-06-12

Noble Fund Mieszany 153,31 153,33 -0,01 2018-06-12

Noble Fund Obligacji 109,69 109,55 0,13 2018-06-12

Noble Fund Pieniężny 143,78 143,76 0,01 2018-06-12

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 152,08 151,98 0,07 2018-06-12

Noble Fund Timingowy 166,79 166,76 0,02 2018-06-12

Noble Fund Africa and Frontier 53,73 53,96 -0,43 2018-06-12

Open Finance Akcji 112,36 112,14 0,20 2018-06-12

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 154,82 155,02 -0,13 2018-06-12

Open Finance Aktywnej Alokacji 90,34 90,72 -0,42 2018-06-12

Open Finance Obligacji 109,15 108,97 0,17 2018-06-12

Open Finance Pieniężny 114,13 114,14 -0,01 2018-06-12

Open Finance Stabilnego Wzrostu 106,98 106,90 0,07 2018-06-12

QUERCUS Ochrony Kapitału 148,02 148,00 0,01 2018-06-12

QUERCUS Stabilny 112,42 112,41 0,01 2018-06-12

QUERCUS Selektywny 148,00 147,69 0,21 2018-06-12

QUERCUS Agresywny 167,78 167,55 0,14 2018-06-12

QUERCUS Europa 99,49 99,73 -0,24 2018-06-12

QUERCUS Rosja 85,13 84,71 0,50 2018-06-12

QUERCUS lev 72,19 71,11 1,52 2018-06-12

QUERCUS Global Growth 101,87 101,45 0,41 2018-06-12

QUERCUS short 69,33 69,85 -0,74 2018-06-12

QUERCUS Gold 51,15 51,35 -0,39 2018-06-12

KBC BONDS:

Capital Fund KAP (EUR) 932,66 933,85 -0,13 2018-06-11

Convertibles KAP (EUR) 836,04 837,99 -0,23 2018-06-11

Convertibles DIV (EUR) 636,14 637,62 -0,23 2018-06-11

Corporates Euro KAP (EUR) 894,00 895,28 -0,14 2018-06-11

Corporates Euro DIV (EUR) 423,20 423,80 -0,14 2018-06-11

Corporates USD KAP (USD) 1097,70 1099,17 -0,13 2018-06-11

Corporates USD DIV (USD) 500,52 501,18 -0,13 2018-06-11

Emerging Europe KAP (EUR) 828,12 830,29 -0,26 2018-06-11

Emerging Europe DIV (EUR) 370,74 371,71 -0,26 2018-06-11

Emerging Markets KAP (USD) 2341,33 2347,36 -0,26 2018-06-11

Emerging Markets DIV (USD) 609,76 611,33 -0,26 2018-06-11

Europe KAP (EUR) 273,60 273,47 0,05 2018-06-11

Europe DIV (EUR) 120,24 120,19 0,04 2018-06-11

Europe Ex-EMU KAP (EUR) 1016,50 1018,29 -0,18 2018-06-11

Europe Ex-EMU DIV (EUR) 469,80 470,62 -0,17 2018-06-11

High Interest Fund KAP (EUR) 1967,97 1972,11 -0,21 2018-06-11

High Interest Fund DIV (EUR) 334,36 335,06 -0,21 2018-06-11

Income Fund DIV (EUR) 324,16 324,75 -0,18 2018-06-11

Inflation-Linked KAP (EUR) 1000,94 995,09 0,59 2018-06-11

Inflation-Linked DIV (EUR) 730,39 726,13 0,59 2018-06-11

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 324,28 325,41 -0,35 2018-06-11

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 218,69 217,80 0,41 2018-06-11

SKARBIEC TOP Brands 198,78 198,85 -0,04 2018-06-11

SKARBIEC Depozytowy 35,55 35,54 0,03 2018-06-11

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 169,69 169,86 -0,10 2018-06-11

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 187,93 188,07 -0,07 2018-06-11

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 122,66 122,05 0,50 2018-06-11

SKARBIEC Kasa 349,93 349,82 0,03 2018-06-11

SKARBIEC Market Neutral 143,68 143,85 -0,12 2018-06-11

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 101,53 102,45 -0,90 2018-06-11

SKARBIEC Obligacja 314,15 313,61 0,17 2018-06-11

SKARBIEC Market Opportunities 189,43 187,41 1,08 2018-06-11

SKARBIEC Lokacyjny 137,40 137,23 0,12 2018-06-11

SKARBIEC Rynków Wschodzących 8,46 8,49 -0,35 2018-06-11

SKARBIEC Rynków Surowcowych 55,29 55,31 -0,04 2018-06-11

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 122,83 123,08 -0,20 2018-06-11

SKARBIEC III Filar 175,21 175,78 -0,32 2018-06-11

SKARBIEC Waga 313,31 313,14 0,05 2018-06-11

</TAB>

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/abs/