Gospodarka USA ma się dobrze, od '19 więcej komunikacji z rynkiem - Powell (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Nowy Jork (PAP) - Gospodarka USA ma się dobrze, choć nie należy ogłaszać zwycięstwa na froncie inflacyjnym - powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Fed Jerome Powell. Dodał, że niedługo stopy proc. znajdą się na neutralnym poziomie. Powell poinformował, że od 2019 r. Fed będzie częściej komunikować się z rynkiem.

"Głównym wnioskiem" po czerwcowym posiedzeniu Fed jest fakt, że gospodarka USA ma się dobrze, a perspektywy dla wzrostu są "sprzyjające" - ocenił Powell.

Dodał, że środowa decyzja odzwierciedla "wspaniałą kondycję" amerykańskiej gospodarki.

Stymulacja fiskalna po reformie podatkowej w USA oznacza, jak ocenił Powell, "znaczne wsparcie strony popytowej" gospodarki w najbliższych 3 latach.

OD '19 WIĘCEJ KONFERENCJI PRASOWYCH

Prezes Fed poinformował, w środę że od stycznia 2019 r. po każdym posiedzeniu Fed odbywać się będzie konferencja prasowa. Utrzymana zostanie natomiast częstotliwość publikacji projekcji makro (co kwartał).

"Dwa razy więcej konferencji prasowych w żadnym razie nie wskazuje ani tempa, ani potencjalnej daty zmiany stóp procentowych. Zmiana ma jedynie na celu poprawę komunikacji" - podkreślił Powell..

Do tej pory konferencje prasowe miały miejsce co drugie posiedzenie Rezerwy.

Powell ocenił w środę, iż aktualny sposób komunikacji Fed odzwierciedla zgodną z oczekiwaniami normalizację polityki monetarnej.

STOPY PROC. NA NEUTRALNYM POZIOMIE "NIEDŁUGO"

Wbrew oczekiwaniom części rynku Fed utrzymał w środę ocenę prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjną".

Powell ocenił, że "niedługo" polityka Fed nie będzie już mogła być charakteryzowana właśnie w ten sposób.

"Wraz z postępującym wzmocnieniem gospodarki (...) pojawia się pytanie o konieczność akomodacyjnego nastawiania polityki pieniężnej (...) Zbliżamy się do poziomu neutralnego" - ocenił Powell na konferencji prasowej..

"(...) wraz z poprawą sytuacji w gospodarce (...) relatywnie niedługo (...) stopy procentowe znajdą się w okolicach uważanych przez członków FOMC za poziom z grubsza neutralny. W tym układzie nie byłoby wówczas właściwe, by FOMC oceniał politykę jako +akomodacyjną+. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale ten moment nadchodzi. Myślę, że rynki to zrozumieją" - dodał.

Z komunikatu po czerwcowym posiedzeniu Fed usunięto sformułowanie w brzmieniu: "stopa fed funds prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas poniżej poziomów oczekiwanych w długim terminie".

NIE OGŁASZAĆ ZWYCIĘSTWA W WALCE Z NISKĄ INFLACJĄ

Prezes Fed uważa, że inflacja i bezrobocie w USA są niskie, jednak nie należy deklarować zwycięstwa w walce z niską inflacją.

"Nic od marca nie zmieniło naszej oceny inflacyjnej, obserwowaliśmy bardzo stopniowy wzrost inflacji do celu" - powiedział.

Podkreślił, iż nie zamierza "ogłaszać zwycięstwa" w kwestii inflacji, dopóki jej wzrost nie będzie trwały.

Pytany o kwestię ewentualnego przestrzelenia celu inflacyjnego, powiedział, że Rezerwa nie będzie w takim przypadku "przereagowywać".

Dodał, że Fed nie przyglądał się "poważnie" możliwości zmiany optyki w ocenie inflacji, czyli celowaniu w poziom cen.

Inflacja, wg preferowanej przez Fed miary, utrzymuje się w okolicach celu, po zaniku w marcu silnych efektów bazowych z ub. roku. Deflator PCE w kwietniu wyniósł 2,0 proc. rdr tyle samo co w III, a w ujęciu bazowym 1,8 proc. rdr.

Stopa bezrobocia w USA w maju spadła na 18-letnie minimum 3,8 proc., notowane wcześniej jedynie w 1969 r. Jeszcze kwartał temu Fed prognozował, że wskaźnik spadnie na tak niski poziom dopiero na koniec roku.

Przeciętny przyrost miejsc pracy poza rolnictwem w 2018 r. do maja wynosi 207 tys. miesięcznie wobec 182 tys. w 2017 r.

W marcu i kwietniu po raz pierwszy w historii badań (od 2000 r.) liczba wolnych wakatów w USA przekroczyła liczbę osób pozostających bez pracy.

****

Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, podwyższyła główną stopę procentową o 25 pb do 1,75-2,0 proc. - podano w komunikacie.

Fed podwyższył prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. do czterech z trzech oraz utrzymał prognozy podwyżek na kolejne lata.

W najnowszych projekcjach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu inflacji, obniżył prognozy bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli na końcu depeszy (wszystkie dane w proc.).

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. wzrosła do 2,375 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują w bieżącym roku w sumie 4 podwyżek stóp o 25 pb.

Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. wzrosła do 3,125 proc., wobec 2,875 proc. w marcu 2018 r., co wskazuje na trzy podwyżki stóp procentowych w tym okresie.

Na 2020 r. mediana utrzymała się na poziomie 3,375 proc.

Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej pozostała bez zmian w wysokości 2,875 proc.

<TAB>

2018 2019 2020 Długi termin

PKB realny 2,8 2,4 2,0 1,8

Poprzednia projekcja 2,7 2,4 2,0 1,8

Stopa bezrobocia 3,6 3,5 3,5 4,5

Poprz. projekcja 3,8 3,6 3,6 4,5

Deflator PCE * 2,1 2,1 2,1 2,0

Poprz. projekcja 1,9 2,0 2,1 2,0

Bazowy PCE * 2,0 2,1 2,1

Poprz. projekcja 1,9 2,1 2,1

</TAB>

* deflator PCE to preferowana przez Rezerwę miara inflacji.

(PAP Biznes)

tus/