NETIA SA (36/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 36/2018

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanej w dniu 14 czerwca 2018 roku rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Godlewskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 14 czerwca 2018 roku. W złożonym oświadczeniu o rezygnacji, Pan Mirosław Godlewski, nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz