Sąd Najwyższy: normalna praca przed nadzwyczajną zmianą

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Przegląd prasy / Rzeczpospolita
Doroczna informacja z działalności Sądu Najwyższego w 2017 r., przedstawiona przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf, przebiegała w gorącej atmosferze.
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/306149985-Sad-Najwyzszy-normalna-praca-przed-nadzwyczajna-zmiana.html