TIM SA (22/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018r

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 22/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej informacji uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13 czerwca 2018r.

Jednoczesnie TIM SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13 czerwca 2018r nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie i wszystkie uchwały zostały podjęte.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz