"Marina" obchodzi 10 urodziny

Dziesięć lat temu (17 czerwca 2008 roku), w Ślesinie powstała Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina". Do dziś pełni ona funkcję platformy współpracy między samorządami, podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz turystyki
http://www.rp.pl/Rozmaitosci/306149976-Marina-obchodzi-10-urodziny.html