Egzaminator kandydatów na doradców podatkowych pilnie poszukiwany

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
http://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/306149978-Doradcy-podatkowi---komisja-poszukuje-egzaminatorow.html