MIRACULUM SA (49/2018) Informacja dotycząca realizacji Projektu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MIRACULUM SA (49/2018) Informacja dotycząca realizacji Projektu Chopin - pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium o globalnym zasięgu

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 49/2018

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w dniu 13 grudnia 2017 roku podczas Prezentacji Strategii rozwoju Miraculum S.A., informuje o wykonanych działaniach w celu realizacji przyjętej przez Spółkę Strategii rozwoju marki Chopin.

W ramach realizacji prac nad Strategią rozwoju marki Chopin Spółka wykonała poniżej wskazane, istotne elementy Strategii :

1. Opracowano kompletne projekty dokumentacji w zakresie opakowań perfum klasy Premium marki Chopin

2. Stworzono kompozycje zapachowe oraz receptury perfum klasy Premium marki Chopin

3. Opracowano strategię promocji perfum klasy Premium marki Chopin

4. Opracowano strategię dystrybucji perfum klasy Premium marki Chopin

5. Opracowano dokumentację niezbędną dla dokonania rejestracji perfum klasy Premium marki Chopin na rynkach docelowych tj. rynkach Unii Europejskiej, Chin, Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Przyjęta przez Spółkę Strategia rozwoju marki Chopin zakłada, że pierwsza partia produktów marki Chopin, która obejmuje 60.000 sztuk perfum klasy Premium marki Chopin trafi do dystrybucji w IV kwartale 2018 roku.

Sugerowana cena detaliczna perfum klasy Premium marki Chopin wynosi odpowiednio dla flakonów o pojemności 100 ml - 139 USD oraz dla flakonów o pojemności 50 ml - 109 USD.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja powyższej Strategii powinna przynieść znaczący wzrost przychodów oraz wartości kapitałowej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka dokona wizerunkowej prezentacji perfum marki Chopin - pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium.

O istotnych decyzjach i zachodzących postępach prac, w szczególności o zawarciu istotnych umów z punktu widzenia rozwoju i wdrożenia marki Chopin Spółka będzie informowała raportami bieżącymi lub na stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz