ECHO INVESTMENT SA (26/2018) Sprzedaż akcji EPP N.V.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, zarząd Echo Investment S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. jego spółka zależna Echo Prime Assets B.V. ("Spółka") otrzymała informację o propozycji sprzedaży 7.309.454 akcji ("Akcje") EPP N.V. ("EPP") z przewidywaną datą rozliczenia sprzedaży Akcji (w tym otrzymaniem ceny za Akcje) nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r. oraz potwierdziła warunki sprzedaży Akcji. Cena sprzedaży Akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 8.408.000 EUR.

W związku ze sprzedażą Akcji, pozostałe 15.264.900 akcji EPP posiadane przez Spółkę będą dalej klasyfikowane przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz