SELENA FM SA (12/2018) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2018

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku Spółki za 2017 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 30 groszy na jedną akcje. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 6.850.200 zł.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 22 834 000 szt., a na jedną akcję przypada 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 jest dzień 2 lipca 2018 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy - 16 lipca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz