SELENA FM SA (13/2018) Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2018

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, w składzie:

Krzysztof Domarecki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Borysław Czyżak - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kr"mer - Członek Rady Nadzorczej

Marlena Łubieszko-Siewruk - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Warych - Członek Rady Nadzorczej

Życiorys p. Krzysztofa Domareckiego Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 25/2011, życiorys p. Andrzeja Kr"mera w raporcie bieżącym nr 20/2012, życiorys p. Borysława Czyżaka w raporcie bieżącym nr 18/2015 a życiorys p. Marleny Łubieszko-Siewruk i p. Mariusza Warycha w raporcie bieżącym nr 38/2017.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie'.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Selena FM S.A.. Nie są też wspólnikami w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie są członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych.

Żadna z powołanych osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz