BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2018

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że dzisiaj Bank otrzymał informację o rezygnacji Pana Yvana De Cock z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dniem 13 czerwca 2018 roku.

Powodem rezygnacji Pana Yvana De Cock jest planowane odejście z Grupy BNP Paribas w związku z przejściem na emeryturę.

Podstawa prawna

§5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz