INTERBUD-LUBLIN SA (19/2018) Aktualizacja informacji nt.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INTERBUD-LUBLIN SA (19/2018) Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z 13 czerwca 2018 roku oraz raportów wcześniejszych, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 roku Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego od zobowiązania wskazanego w umowie przedwstępnej z dnia 11 października 2017 roku do zbycia nieruchomości dla której w dniu 13 czerwca 2018 r. nie została zawarta umowa przyrzeczona.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz