IQ PARTNERS SA (23/2018) Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r., działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2017, które to sprawozdanie zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostanie przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 22 czerwca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz