NETIA SA (38/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NETIA SA (38/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 38/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 roku (dalej: "Zgromadzenie").

Zarząd Spółki informuje również, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącej odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 27 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej została uzupełniona w trakcie obrad o kwoty wynagrodzenia przysługujące poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, zależne od pełnionej funkcji w ramach Rady Nadzorczej lub Komitetu.

Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz