NETIA SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NETIA SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 39/2018

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 82.99% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. Cyfrowy Polsat S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 145.364.486

Liczba głosów 145.364.486

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 52,32%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 43,33%

2. Karswell Limited

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 76.040.399

Liczba głosów 76.040.399

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 27,37%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 22,66%

3.FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 19.182.760

Liczba głosów 19.182.760

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 6,90%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,71%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz