NETIA SA (40/2018) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 40/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że

w dniu 14 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) Panią Justynę Kulkę,

2) Pana Piotra Żaka,

3) Pana Macieja Szwarca.

Kandydatury nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone podczas obrad Zgromadzenia przez akcjonariusza Netii - Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą

w Warszawie.

Pani Justyna Kulka oraz Pan Piotr Żak oprócz działalności wskazanej w załączonym do raportu życiorysie nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Maciej Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.Pani Justyna Kulka oraz Panowie Piotr Żak i Maciej Szwarc nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Zarząd Spółki przekazuje w formie załączników do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz