"Bezpłatna pomoc prawna będzie dostępna dla każdego"

- Przyjęliśmy rozwiązanie, że każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej, pomoc bezpłatną otrzyma - mówił w czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE Bartłomiej Wróblewski, poseł.
http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/306149959-RZECZoPRAWIE-Bartlomiej-Wroblewski-o-bezplatnej-pomocy-prawnej.html