Warszawa przygotowuje się do blockchainowej rewolucji

Znane w informatyce prawo Moore’a głosi, że moc obliczeniowa komputerów podwaja się co osiemnaście miesięcy. Choć różne dane wskazywały odchylenia od tej zależności, to jednak historia rozwoju informatyki i telekomunikacji dowodzi, iż postęp technologiczny ciągle przyspiesza. Prawdziwe przełomy w świecie innowacji następowały wówczas, gdy rewolucyjne technologie znajdowały zastosowanie w najważniejszych dziedzinach gospodarki. Mimo to nie wszystkie nowinki sprawdziły się w działalności...
http://www.rp.pl/Finanse/180619632-Warszawa-przygotowuje-sie-do-blockchainowej-rewolucji.html