NEWAG SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NEWAG SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2018

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2018

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku ("ZWZ").

JAKUBAS INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wykonywała prawo głosu z 14 762 607 akcji, dających prawo do 14 762 607 głosów, reprezentujących 46,74 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 32,81 % ogólnej liczby głosów.

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 4 045 610 akcji, dających prawo do 4 045 610 głosów, reprezentujących 12,81 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,99 % ogólnej liczby głosów.

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - wykonywał prawo głosu z 3 600 000 akcji, dających prawo do 3 600 000 głosów, reprezentujących 11,40 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,00 % ogólnej liczby głosów.

METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 3 000 000 akcji, dających prawo do 3 000 000 głosów, reprezentujących 9,50 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 6,67 % ogólnej liczby głosów.

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - wykonywał prawo głosu z 2 075 000 akcji, dających prawo do 2 075 000 głosów, reprezentujących 6,57 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 4,61 % ogólnej liczby głosów.

GOVERNMENT OF NORWAY - wykonywał prawo głosu z 1 711 774 akcji, dających prawo do 1 711 774 głosów, reprezentujących 5,42 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 3,80 % ogólnej liczby głosów.

Przedmiotowy wykaz dotyczy stanu posiadania głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ do ogłoszenia przerwy w obradach w dniu 6 czerwca 2018 r. został przekazany raportem bieżącym nr 21/2018.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz