POLIMEX-MOSTOSTAL SA (26/2018) Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 19.03.2018 roku Zarząd "Polimex-Mostostal" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w konsekwencji spełnienia się warunków zawieszających w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przez Spółkę umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków, budowli i urządzeń w Łodzi przy ulicy Puszkina 76 ("Nieruchomość").

Zawarta umowa stanowi realizację zawartej wcześniej umowy warunkowej. Zbycie Nieruchomości jest elementem zawartej z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz