BORYSZEW SA (57/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BORYSZEW SA (57/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 57/2018

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA. w dniu 14 czerwca 2018 roku:

RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - liczba głosów: 119.990.000, tj. 79,09% głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 49,99 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - liczba głosów: 18.100.000, tj. 11,93% głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 7,54 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz