SIMPLE SA (12/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Simple S.A. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz