Reforma Gowina łagodniejsza

Zaproponowane przez MNiSW poprawki odpowiadają na postulaty zgłaszane przez studentów i partyjnych kolegów.
http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/306149914-Poprawki-do-ustawy-zmieniajacej-system-szkolnictwa-wyzszego.html