Rośnie liczba podań o skargę nadzwyczajną

Rośnie liczba podań o skorzystanie z nowego narzędzia wzruszania wadliwych wyroków, nawet sprzed 20 lat.
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/306149917-Podania-o-skarge-nadzwyczajna.html