Nieskończenie Niepodległa: Sowieci sojusznikiem

30 lipca 1941 | Po ataku III Rzeszy na ZSRR podpisany zostaje układ polsko-sowiecki, który z inspiratora II wojny i brutalnego okupanta czyni „sprzymierzeńca" Polski.
http://www.rp.pl/Nieskonczenie-Niepodlegla/306149942-Nieskonczenie-Niepodlegla-Sowieci-sojusznikiem.html