Będzie nagana dla prokuratora za publikacje na łamach gazety?

Rzecznik dyscyplinarny prokuratury chce nagany dla publikującej na łamach "Rzeczpospolitej" prok. Beaty Mik.
http://www.rp.pl/Sadownictwo-dyscyplinarne/306149937-Postepowanie-dyscyplinarne-wobec-prokurator-Beaty-Mik-za-publikacje-na-lamach-Rzeczpospolitej.html