„Ślub” według Nekrošiusa

Charyzmatyczny Litwin i wybitny reżyser europejski, przygotowuje w Narodowym inscenizację dramatu Witolda Gombrowicza.
http://www.rp.pl/Teatr/306149909-Slub-wedlug-Nekrosiusa.html