Split payment: testowane na podatniku

Od 1 lipca zmienia się logika płatności między przedsiębiorcami, gdy transakcja jest opodatkowana VAT. Nabywca usługi będzie mógł wybrać nowy sposób: podzieloną płatność. W takiej sytuacji transfer środków płatniczych bank automatycznie podzieli: kwota netto pozostanie w swobodnej dyspozycji podatnika, który usługę sprzedaje, VAT zaś trafi na specjalny rachunek bankowy.
http://www.rp.pl/VAT/306149911-Testowane-na-podatniku---platnosc-podzielona-komentuje-Anna-Wojda.html