Ustawa o szkolnictwie wyższym: Nowe propozycje dla uczelni

Ministerstwo zaproponowało poprawki, które są odpowiedzią na postulaty studentów oraz posłów PiS.
http://www.rp.pl/Edukacja/306149905-Ustawa-o-szkolnictwie-wyzszym-Nowe-propozycje-dla-uczelni.html