RESBUD SE (27/2018) Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 27/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Resbud S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018 r. do spółki wpłynęły 2 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie przez : spółkę Patro Invest Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku informujące o bezpośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta oraz zawiadomienie złożone przez spółkę Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie informujące o bezpośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz