RESBUD SE (28/2018) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 28/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Resbud S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR złożone przez :

1. Spółkę Patro Invest Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku jako osobę blisko związaną Emitenta ,

2. Spółkę Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie jako osobę blisko związaną Emitenta.

Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz