Duże wyzwanie dla polskich banków

Spełnienie nowych kosztownych wymogów kapitałowych utrudni niewielki rynek obligacji.
http://www.rp.pl/Banki/306149881-Duze-wyzwanie--dla-polskich-bankow.html