MURAPOL (27/2018) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Wielkiej Brytanii przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Zarząd Murapol S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 14 czerwca 2018 r. przez spółkę zależną od Emitenta - Murascot Ltd. z siedzibą w Edynburgu, Wielka Brytania, ostatecznej umowy nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Edynburgu, 65 London Road, o łącznej powierzchni ok. 1.005 m2 za cenę 900 tys. funtów brytyjskich netto ("Nieruchomość").

Emitent przypomina, iż Spółka zależna planuje realizację na Nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 30 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 2.100 m2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz